CONTEXTVERRIJKING VOOR HET ONDERWIJS

Contextverrijking voor het onderwijs is van belang voor de toekomst van onze kinderen. Daarmee krijgen ze een goed beeld van de echte wereld waarin ze later zullen gaan werken. Het toevoegen van wat er in deze wereld gebeurd aan de lessen op scholen, geeft leerlingen de mogelijkheid de verbinding van theorie met de praktijk te maken. Daarmee wordt enthousiasme gecreëerd en maakt het kiezen voor vakken en vervolgopleidingen gemakkelijker. Uw medewerkers zijn voor hen de rolmodellen. Maar sluiten uw activiteiten voldoende aan bij de doelstellingen van de lessen ? Heeft u uw organisatie effectief en efficiënt ingericht om deze bijdrage te kunnen leveren ? Beschikt u over de nodige contacten om dit contextverrijkende proces vorm te kunnen geven ? Hoogstwaarschijnlijk niet. Business2school kan u daar bij helpen. Middels een relatief kort project wordt uw organisatie ingericht om deze MVO-activiteit vorm te geven. U staat er niet alleen voor.