DOELGROEP.

De leergang contextverrijking heeft tot doel leerkrachten voor primair- en voortgezet onderwijs te leren inzet van bedrijven en overige instanties in het leercurriculum in te bedden. Contextverrijking helpt lessen praktischer, herkenbaarder en daarmee beter begrijpbaar voor leerlingen te maken.

VOOR WIE ?

U bent een gedreven en nieuwsgierige leerkracht van een basisschool, havo- of vwo-school en op zoek naar vernieuwing in uw eigen werkwijze. Uiteraard ligt uw passie bij het werken met kinderen. Op uw school wordt Contextverrijking of Omgevingsleren als belangrijk gezien en u bent op zoek naar hoe u dit voor uzelf vorm kunt geven. M.b.v. deze leercyclus gaat u aan de slag met uw persoonlijke invulling van “Contextverrijking”. U leert hoe voor uw lessen context een verrijking kan zijn. Dit door er met collega’s en andere professionals over te praten en vervolgens in uw eigen praktijksituatie te gaan oefenen met de door uzelf gestelde doelen. Deze leergang wordt op een Onderzoekende-, Ontwerpende- en Ondernemende manier vorm gegeven.

In deze leergang wordt u gecoacht door ervaren mensen uit “de context”. U gaat zelf onderzoeken wat contextverrijking is, ontwerpt uw eigen werkwijze, netwerk en toepasbaarheid in uw eigen lessen en doet dit op een ondernemende manier met veel plezier en resultaatgericht. Na de eerste keer de leergang doorlopen te hebben, is contextverrijking voor u net zo gewoon als elk ander onderwerp in uw werk. Uw leercyclus m.b.t. Contextverrijking is gestart.

De leergang is pragmatisch, hands-on en toepassingsgericht. Doen is het nieuwe denken.

We doorlopen de volgende stappen. Na stap 5 kunt u gewoon weer door gaan met stap 1. Het is daardoor een leercyclus geworden.

De leercyclus Contextverrijking is een ontdekkingsreis. In bijeenkomsten van maximaal een halve dag deelt u uw voortgang met uw vakgenoten en maakt u steeds weer een stappenplan voor de komende periode. Na de kick-off volgen de bijeenkomsten met een seizoen. De herfst gaat over loslaten van oude denkbeelden, percepties en verwachtingen, de winter over verdiepen, de lente over opnieuw vormgeven en de zomer over oogsten en vieren. Van daaruit worden parallellen gezocht met uw eigen doelen en ontwikkeling.

LEERDOELEN.

1. U hebt uw eigen contextnetwerk (verder) vorm gegeven,
2. Contextverrijking is duurzaam geborgd in uw werkwijze en die van de school,
3. U bent vaardig in het verrijken van uw lessen met context aansluitend op de leerdoelen die u moet realiseren.

WERKWIJZE.

1. Dromen (“kick-off”).
Thema: begripsvorming en uw eigen nul-meting: waar staat u en waar wilt u  naar toe ?

Na een korte bespreking over de terminologie die we gaan hanteren, gaat u aan de slag met uw eigen startbeschrijving. Waar droomt u van ? Waar liggen eventuele beperkingen ? Welke verwachtingen hebt u en krijgt u inzicht in de rest van het traject ? Waar wilt u naar toe ? Waar wordt u enthousiast van en waar wilt u aan gaan werken ? Aan het einde van deze fase hebt u antwoorden op de hiervoor gestelde vragen en neemt u een concreet actieplan mee voor de komende periode.

2. Loslaten oud (“Herfst”).
Thema: Loslaten, afscheid nemen van de oude situatie en het kunnen plaatsen van contextverrijking in uw eigen werkomgeving

Om met een open-mind de winter in te kunnen, is het nodig dat u beschikt over een juist begrippenkader van uw droom en u er bewust van bent wat uw denkblokkades zijn.

3. Verdiepen (“Winter”).
Thema: verdieping.

U krijgt inzicht in de effecten van uw eigen denken en perceptie op contextverrijking. U benoemt de “spelers” waar u mee samen wilt werken en met wie u straks uw contextdroom gaat vorm geven. U leert hun argumenten, beweegredenen en denkwijzes kennen, teneinde een goede dialoog te kunnen voeren. Daarnaast ontdekt u de meerwaarde van contextverrijking voor uw leerlingen. U formuleert onderzoeksvragen waar u in de komende periode mee aan de slag gaat. Daarnaast ontwerpt u een plan-van-aanpak hoe u contextverrijking (verder) wilt gaan vorm geven. Dit neemt u mee in de volgende fase.

4. Vernieuwen (“Lente”).
Thema: ontluiken, opnieuw vormgeven.

Vanuit de praktijk krijgt uw zoektocht naar contextverrijking steeds meer inhoud en vorm. U brengt uw eigen werksituatie in, waarop de groep reflecteert. U ondergaat een ontdekkingsreis met uw teamgenoten naar antwoorden op uw vragen. Vervolgens maakt u een plan-van-aanpak hoe u e.e.a. in uw werkomgeving gaat realiseren. In de voorliggende periode gaat u concreet op zoek naar een externe partij met wie u samen wilt gaan werken en u gaat met. deze partij aan de slag met het ontwerpen en geven van een les, waarin contextverrijking wordt vormgegeven. U gaat zonodig te rade bij uw medecursisten voor hulp.

5. Oogsten en vieren (“Zomer”).
Thema: oogsten en vieren.

In deze bijeenkomst presenteert u op uw eigen wijze uw (vernieuwde) contextverrijking aan de hand van een concreet voorbeeld dat u zelf in uw werk hebt toegepast (zie opdracht fase 4). Daarbij geeft u aan wat de ervaringen en resultaten waren, waar u tegen aan bent gelopen en hoe u hier mee verder wilt. De feedback van de groep op uw presentatie en uw contextverrijkte les zijn de kadootjes van deze leergang. Uw feitelijke oogst is een geleerde werkwijze die u in de parktijk verder kunt ontwikkelen en uitbreiden, uw gerealiseerde droom, waarbij u gebruik kunt maken van de ondersteuning van uw netwerkcollega’s voor verdere implementatie binnen uw school.

PRAKTISCH.

Tijdsbesteding: 5 dagdelen met een groep. Tussentijds uitvoeren van de gekregen opdrachten,

Doorlooptijd: 4 maanden (elke 3 weken een bijeenkomst),

Startmoment: Variabel. Bij aanmelding van 8 kandidaten wordt planning opgesteld en afgestemd,

Groepsgrootte: maximaal 10, minimaal 8 kandidaten,

Deelnemers kunnen van 1 school tot van 10 verschillende scholen zijn,

Prijs: 400 euro p.p. voor de gehele leergang (= 80 euro per bijeenkomst).

RANDVOORWAARDEN.

. Bij aanmelding direct betalen. Ontvangst betaling is bewijs van deelname,
. Annuleren tot 8 weken voor aanvang gratis, daarna gehele bedrag verplicht,
. Locatie zal op 1 van de deelnemende scholen zijn.