Jos Nelis
tel. 06-46899530

Gestart als leerkracht primair onderwijs, vervolgens jarenlange ervaring in het bedrijfsleven in volwasseneneducatie, outplacement management en techniekstimulatie als HR-Director vanuit Philips hebben er toe geleid dat ik over een groot netwerk van bedrijven, instanties en scholen beschik. Daarbij heb ik een goed beeld kunnen vormen wat de arbeidsmarkt van mensen vraagt en wat nodig is om weerbaar en duurzaam inzetbaar te blijven. Mijn aanpak van veranderprocessen is altijd resultaatgericht, in teamverband en met respect voor alle partijen. Het aansluiten van onderwijs op haar omgeving is in mindere mate een structuurvraag,, maar vooral een cultuurvraag. Ik heb voldoende ervaring in het vormgeven van deze samenwerking om te begrijpen dat het tot stand komen ervan vooral mogelijk is met mensen die hier enthousiast voor zijn en er in willen geloven. In schooljaar 2016/2017 een mooie bijdrage mogen leveren aan Brainport-Junior scholen m.b.t. Contextverrijking.  De leerervaringen daarvan zijn de Leergang Business2school terug te vinden. Samen staan we sterk, samen springen we in het diepe, samen klaren we de klus. Ik kan u daar bij helpen.