BEDRIJVEN EN OVERIGE ORGANISATIES VERRIJKEN UW LES.

Contextverrijking voor het onderwijs is van belang voor de toekomst van onze kinderen. Daarmee krijgen ze een goed beeld van de echte wereld waarin ze later zullen gaan werken. Het toevoegen van wat er in deze wereld gebeurd aan de lessen op scholen, geeft leerlingen de mogelijkheid de verbinding van theorie met de praktijk te maken. Daarmee wordt enthousiasme gecreëerd en maakt het kiezen voor vakken en vervolgopleidingen gemakkelijker. Medewerkers van bedrijven zijn voor hen de rolmodellen. Maar sluiten deze activiteiten voldoende aan bij de doelstellingen van de lessen ? In hoeverre helpen ze (beter) om de leerdoelen vorm te geven ? Beschikt u over de nodige contacten om dit contextverrijkende proces vorm te kunnen geven ? Hoogstwaarschijnlijk niet. Business2school kan u daar bij helpen. Middels een persoonlijke coaching leert u uw weg hier in te vinden en op een duurzame wijze uw lessen te verrijken. U staat er niet alleen voor.